logo
Guangzhou Kaicheng Metal Produce Co., Ltd.
Sản Phẩm chính: Hệ thống chiếu sáng, Xe Máy Gương, phanh ly hợp đòn bẩy, Xe Máy Fairing, các bộ phận CNC